Verwerking persoonsgegevens
Via de website van zeilboot Eastern Stream, kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken. De door jou aangeleverde gegevens kunnen in het kader van de uitvoering en werking van de website worden opgenomen in een bestand. Wij gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan om en zorgen voor een deugdelijke beveiliging.

Gebruik van persoonsgegevens
Als je onze website gebruikt, kun je de volgende persoonsgegevens achterlaten:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Adresgegevens;
  • Bestelgegevens m.b.t. aanschaf van een product;

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van een nieuwbrief, of om je te informeren over het verschijnen van een nieuw blog op onze website;
  • Het verzamelen van bestelgegevens om voor jou een bepaalt product te kunnen maken;
  • Het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Gegevens met betrekking tot het verstrekken van onze nieuwsbrief bewaren wij zolang je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan gebruiken we jou gegevens alleen om contact met je op te nemen en om je vraag te beantwoorden.

Cookies
Door het gebruik van onze website, kunnen cookies met aangemaakt worden en worden geplaatst.

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan (bron: Wikipedia).

Wij maken gebruik van Slimstat Analitics, zodat geanonimiseerd met behulp van cookies wordt bijgehouden wie onze website bezoekt. Kortom: je bezoekgedrag. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van onze website

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan en raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Je rechten
 
Je kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens van jou wij verwerken en hoe wij dat doen (inzagerecht). Daarnaast heeft je het recht om foutieve gegevens door ons te laten herstellen en kunt je een verzoek om verwijdering van de gegevens bij ons indienen. Je kunt je verzetten tegen het versturen van informatie en nieuwsbrieven door je af te melden voor deze nieuwsbrief.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over het privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Crew sailingyacht Eastern Stream – Minke Lohrengel
Postadres: Lage der A 27, 9718 BL te Groningen

Email: info@easternstream.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09 november 2019